Захвалница
ЗАХВАЛНИЦА
Посебну захвалност упућујемо

Андриани Милуновић из Општине Лепосавић и Николи Радосављевићу из Спортско - туристичке организације општине Лепосавић на несебичној помоћи и доприносу у реализацији пројекта, као и Зорану Гарићу из Покрајинског Завода за заштиту споменика културе из Приштине са измештеним седиштем у Лепосавићу на уступљеним документима и Радољубу Кнежевићу и Гојку Миливојевићу из Лепосавића на сарадњи у реализацији пројекта.

Захваљујемо се и Епархији Рашко-призренској и Косовско-метохијској на Благослову, као и свим људима Лепосавића на доброј вољи, помоћи и искреном гостопримству.

Аутори     Дигитална мапа културног наслеђа општине Лепосавић
израђена је уз подршку Канцеларије за Косово и Метохију
Владе Републике Србије
      Дигитална мапа          културног наслеђа  
општине Лепосавић

X
Сочаница
Археолошки локалитет Municipium DD, комплекс римског и античког насеља, лоциран на обе стране магистралног пута Рашка – Косовска Митровица, у селу Сочаница, СО Лепосавић, припада типу римских провинцијских градова. Подигнут је у II веку на остацима праисторијског насеља у периоду доминације Римљана на овом простору и трајао до почетка IV века. Град се слободно простирао, формирајући приближно трапезоидну основу на чијем су се североисточном и источном рубу налазиле градске некрополе. Форум и друге јавне грађевине захватале су његову источну ивицу, средиште је припадало трговачком и занатском делу града, док се на најнижој тераси, налазио склоп инсула са стамбеном архитектуром. Његова превасходна функција била је урбанизација и заштита постојећег рударског насеља и фаворизовање рударске делатности у непосредној близини.

Поред самог насеобинског језгра на потесу “Лука” које се простире на 30 хектара, град је чинио и већи број разнородних објеката сконцентрисаних на површини од око 7,5 км2 на већем броју локалитета. На локалитету “Тројан - град” који је најистраженији део локалитета налазе се остаци форума оформљен крајем III века са објектима: basilica urbana, horrea – две бочне тробродне правоугаоне грађевине, унутрашње двориште са портикатом и храм посвећен Антиноју, подигнут у времену 136 - 138 године.

У непосредној околини форума и на самом форуму налази се већи број некропола из римског, античког и средњовековног периода као и рудни ревири и шљакништа за експлоатацију сребрне руде. У средишњем делу сале базилике констатовано је постојање остатака терми преко којих је и подигнута базилика. У непосредној близини форума лоцирани су остаци малих терми као и остаци два сакрална објекта на простору данашње зграде некадашње општине у Сочаници.

Basilica urbana municipii D.D. која захвата простор од око 880 м2, лоцирана јужно од форума, на супротној страни decumanus maximusa, правоугаоне је основе димензија 55 х 16,75 м. Подигнута је у времену Тетрахије крајем III и почетком IV века. Састоји се од три дела: атријум са пространом екседром, трем и дуга тробродна сала са полукружном апсидом на истоку. Зидови базилике, дебљине 1,05 м, рађени су у алтернацији ломљеног камена, облутака и спорадично употребљеним сполијама са унутрашњом масом коју је чинио лив. Као либаж употребљавани су редови пластично обрађеног камена или опеке са основним простором покривеним кровом од тегула и imbrexa.

Кроз врата у северном зиду базилике улази се у atrium libertatis, правоугаоно отворено унутрашње двориште базилике, димензија 14 х 7 м, одређен за вршење функција муниципалних цензора. На његовом источном зиду налази се дубља екседра, димензија 11 х 6 м, са лучно засведеним отвором првобитно покривена полукалотастим сводом која је вршила функције трибунала. Испред фасаде базилике налазио се ред од 5 стубаца који су носили једносливни кров отвореног трема - chalcidicum. Из трема се кроз троја врата у чеоном зиду базилике улазило у пространу тробродну салу, димензија 33 х 14,75 м, која се у оси средњег брода завршавала полукружном апсидом. Под у средњем броду базилике је био рађен од камених плоча а кров је био покривен дрвеном конструкцијом која је носила двосливни кров средњег брода и ниже, знатно мање једносливне кровове бочних бродова. У југоисточном делу сале базилике откривени су делови терми – piscinae а на јужни зид базилике наслањају се делови терми. На простору базилике археолошки су истражене гробне целине 80 скелетних сахрана из средњег века које су својим укопима пробиле под у базилици.
ЛЕПОСАВИЋ Сочаница Лешак Остраће Јошаница Дренова Земаница Небеске столице Врачево Улије Церања Дубока Бистрица Бело Брдо Планиница Јариње Рватска Баре Гулије Дрен Црвени Добрава Борчане Лозно Копориће

Дигитална мапа културног наслеђа општине Лепосавић реализована је под покровитељством Канцеларије за Косово и Метохију са намером да широј јавности прикаже обрисе изузетног културног и духовног богатства овог краја. Основна намера и циљ дигиталне мапе јесте да буде подстицај за будућа истраживања, чувања и представљања богатог културног наслеђа општине Лепосавић, које ће се стално допуњавати новим садржајима. Надамо се да ће „културно осветљавање“ богатства културе и традиције Лепосавића, односно Косова и Метохије, а самим тим и Србије као целине и васколиког српског рода бити стожерна и стална активност институција и појединаца на неговању, чувању и изградњи српског идентитета и трајања.